Alla Polacca - chór dziecięcy i młodzieżowy przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Alla Polacca w Polskim Radiu Dzieciom - 8.11.2017

Alla Polacca w Polskim Radiu Dzieciom - 8.11.2017


8 listopada 2017r. chór Alla Polacca ponownie gościł na antenie radiowej, tym razem w wieczornej audycji pt. Strefa rodzica Polskiego Radia Dzieciom.

Gośćmi red. Agaty Puścikowskiej były Anna Bednarska, dyrygent i dyrektor artystyczna chóru Alla Polacca, oraz Beata Kruk-Kajl, wice-prezes Fundacji Alla Polacca Nova, sprawującej opiekę nad chórem. 

Pierwsza część audycji była poświęcona odpowiedzi na pytanie co śpiewanie - samodzielne i w grupie - daje dzieciom i młodzieży. Poruszono aspekt wychowawczy, rozwojowy, społeczny, terapeutyczny.

„Jest wiele badań na świecie na ten temat i wszystkie prowadzą do tych samych wniosków: korzyści, jakie dzieci czerpią z regularnego śpiewania i obcowania z muzyką są olbrzymie i wieloaspektowe. Śpiew niesamowicie przyczynia się do rozwoju i regeneracji mózgu. Stymuluje układ nagrody, czyli zbiór struktur mózgowych związanych z motywacją i kontrolą zachowania. Dzieci, które śpiewają w chórze lepiej sobie radzą w szkole i poza nią. Są bardziej zdyscyplinowane, odpowiedzialne, łatwiej się uczą i lepiej zapamiętują, mają też bardziej rozwinięte kompetencje społeczne. Chodzi o umiejętność panowania nad emocjami i ich konstruktywnego wyrażania, także o umiejętność współpracy, odnalezienia się w grupie” - wyjaśniła Anna Bednarska.

 „Dzieci są dziś ograniczane w codziennym kontakcie ze sztuką. Malowanie, śpiewanie, wspólne chodzenie na koncerty, na wystawy nie są powszechną praktyką. Równocześnie dzieci są mocno dociążone w szkole. Są różne sprawy, które nie są wentylowane. Śpiewanie to właśnie taki wentyl, który uruchamia bycie w dobrostanie.  Dziecko, które regularnie śpiewa jest w lepszym kontakcie ze sobą, jest spokojniejsze, pogodniejsze - takim wewnętrznym spokojem i pogodą ducha. Mówię to również jako mama, moje dziecko od kilku lat śpiewa w chórze Alla Polacca” – dodała Beata Kruk-Kajl.

A co jeśli nie ma w okolicy chóru dziecięcego?

„Do rodzica należy zapewnienie dziecku możliwości słuchania muzyki, należy puszczać mu dobre wzorce. Puszczamy, wspólnie słuchamy i wspólnie śpiewamy piosenki dla dzieci w dobrych wykonaniach. Mamy przecież wspaniałe, ogólnodostępne piosenki w bardzo dobrej skali dziecięcej, np. Jerzego Wasowskiego. Nie zachęcamy dzieci do śpiewania piosenek dorosłych, śpiewanych głosem dorosłym. Dziecko nie powinno śpiewać wysiłkowo, w nienaturalnej dla niego skali” - zaznaczyła Anna Bednarska.

Beata Kruk-Kajl dodała, że Fundacja ma w planach projekt dydaktyczny, w ramach którego chce dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z tymi wszystkimi, którzy nie mogą z nich skorzystać na żywo: "Myślimy nad tym, by uruchomić narzędzia i zasoby przeznaczone zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców, którzy samodzielnie chcą pomóc dziecku w doskonaleniu jego umiejętności wokalnych.”

Druga część audycji poświęcona była chórowi Alla Polacca, jego bogatej historii oraz codziennemu funkcjonowaniu - próbom, występom, naborowi.

Prowadzącą audycję zaciekawił fakt, że w chórze Alla Polacca śpiewa już kolejne pokolenie chórzystów - rodzice, którzy sami byli chórzystami, przyprowadzają na próby swoje dzieci. Okazuje się, że chór był dla nich fantastyczną przygodą. Chcą, by ich synowie i córki też mogli jej zaznać. Dla niektórych z nich chór stanowił też początek muzycznej kariery. Za przyład może posłużyć sama Anna Bednarska, która ukończyła dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie i śpiew solowy w Musikhochschule Lubeck, a także Joanna Freszel, znana sopranistka, absolwentka Wydziału Wokalnego i Studium Pieśni Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Obydwie przez wiele lat były chórzystkami Alla Polacca.

Anna Bednarska podkreśliła, że choć w Alla Polacca panuje dyscyplina, nie ma mowy o zmuszaniu do śpiewania: „ Do nas dzieci przychodzą z wielką radością i nie chcą wychodzić z prób. A nie chcą wychodzić, bo dobrze się bawią. Proponujemy takie ćwiczenia, taki sposób pracy i taki repertuar, by poważna praca z głosem i nad głosem była zabawą.”

Na próbach w Alla Polacca młodzi chórzyści wykonują nie tylko ćwiczenia wokalne, pracują również z oddechem, z ciałem, z przestrzenią sceniczną. Wspólnie przygotowują się do występów, co wzmacnia w nich postawę tzw. „wspólnej sprawy” i uczy wytrwałości. Wspólne starania i wysiłek owocują koncertem dopiero po wielu miesiącach prób. W międzyczasie dzieci czerpią radość ze wspólnej pracy, a jednocześnie uczą się tego, że na końcową nagrodę trzeba i warto poczekać. „Jest to umiejętność niezwykle cenna, a zupełnie zaniedbana, bo żyjemy w czasach, w których obowiązuje tzw. "natychmiastowa gratyfikacja” - zauważyła Beata Kruk-Kajl.

Czy wszystkie dzieci można nauczyć śpiewać? Anna Bednarska nie zgadza się z dość rozpowszechnionym przekonaniem, że dzieci, którym - przysłowiowo - słoń nadepnął na ucho, są stracone dla śpiewania. „Do nas przychodzą również dzieci, które śpiewać nie potrafią, a zamiast tego buczą. Przejście od buczenia do pięknego, czystego dziecięcego śpiewu zajmuje dobrych kilka miesięcy, czasami rok, półtora. Bywa, że dwa lata. Śpiewanie jest przedłużeniem mowy. Jest to naturalna czynność, naturalna zdolność. Wszystkie dzieci można nauczyć śpiewać. Trzeba tylko być cierpliwym, umiejętnie ćwiczyć i dać dziecku czas. Takie jest moje doświadczenie” – zaznaczyła Anna Bednarska.

Polskie Radio Dzieciom to uruchomiony w 2015r. przez Polskie Radio nowy program cyfrowy skierowany do dzieci i rodziców. Więcej informacji o programie oraz możliwość słuchania audycji Strefa rodzica na żywo - na stronie Polskiego Radia

O badaniach potwierdzających korzyści, jakie dzieci czerpią ze śpiewania w chórze i - szerzej - z obcowania z muzyką pisaliśmy w artykule pt. „Co daje dzieciom wspólne śpiewanie w chórze”.

Bardzo cieszy nas rosnące zainteresowanie mediów tematyką chóralistyki dziecięcej i młodzieżowej oraz działalnością chóru Alla Polacca. Na początku 2017r. chór Alla Polacca miał okazję gościć Program Trzeci Polskiego Radia na próbie grupy kameralnej, zaś w czerwcu 2017r. Anna Bednarska była gościem Niedzielnego poranka Radia dla Ciebie.

Zdjęcie: Polskie Radio Dzieciom/pixabay