Alla Polacca - chór dziecięcy i młodzieżowy przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej

HISTORIA CHÓRU

HISTORIA CHÓRU

Czy będąc osobą dorosłą można zacząć swoją przygodę ze śpiewem chóralnym? Doświadczenie chóru RozśpieWawa dowodzi, że TAK.

W 2018 roku dział edukacji Teatru Wielkiego-Opery Narodowej zorganizował warsztaty chóralne 25+. Prowadziła je Anna Bednarska, dyrygent i szefowa Alla Polacca. Po kilku miesiącach pracy pod Jej kierunkiem (i wsparciu Beaty Żukowskiej-Szarugi) kilkadziesiąt dorosłych chórzystów, amatorów, najczęściej bez żadnego doświadczenia wokalnego - osiągnęło znakomite efekty. Przede wszystkim grupa osiągnęła jednolite brzmienie - zwłaszcza w trakcie wykonywania ćwiczeń wokalnych. Metodyka pracy Anny Bednarskiej sprawiła, że chórzyści słuchali się wzajemnie, rozumieli na czym polega śpiew chóralny, pracowali nad swoimi postępami wokalnymi.

Koncert w Salach Redutowych, będący podsumowaniem warsztatów - był radosnym świętem wspólnego muzykowania. Dla większości uczestników warsztatów, zajęcia te były znakomitym relaksem, wspaniałym ćwiczeniem oddechowym, rozluźniającą terapią energetyczną, piękną przygodą muzyczną. Tej przygody chórzyści nie chcieli kończyć. Sami napisali list do Dyrekcji Teatru Wielkiego i swoją determinacją doprowadzili do powstania chóru RozśpieWawa.

Praca warsztatowa trwa. W dorobku koncertowym chóru znalazły się dotychczas: koncerty z kolędami, występ w ramach Nocy Muzeów 2019, koncert rodzinny w Promie Kultury Saska Kępa, koncerty w Salach Redutowych TWON, koncerty z "Mszą Polską" Jana Maklakiewicza, udział w spektaklu "I love Moniuszko". Kolejne osiągnięcia - przed nimi.


Jeżeli chcesz dołączyć do naszego chóru, przejdź do strony: Nabór do chóru mieszanego RozśpieWaWa