Alla Polacca - chór dziecięcy i młodzieżowy przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej

O Fundacji

Fundacja Alla Polacca Nova została ustanowiona w 2015r. przez Annę Bednarską, Piotra Bednarskiego i Mateusza Kruczkowskiego.

Celem Fundacji jest działalność kulturalna i edukacyjna, w szczególności w zakresie: rozwijania kultury muzycznej, edukacji artystycznej, wspierania i pomocy w rozwoju artystycznym dzieci i młodzieży.

Fundacja sprawuje opiekę nad chórem Alla Polacca – prowadzi zespół, organizuje jego działalność i zapewnia promocję.

Statut fundacji 


FUNDACJA ALLA POLACCA NOVA
Plac Teatralny 1
00-950 Warszawa
chor@allapolacca.pl

KRS: 0000561576
NIP: 5252620733
REGON: 361707139
NUMER KONTA: 11 1140 2004 0000 3602 7570 8500