Alla Polacca - chór dziecięcy i młodzieżowy przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Metody pracy

Słuchając chóru Alla Polacca nie trudno przekonać się, że dzieci potrafią tworzyć wspaniałą muzykę. Muzyka, ze swojej strony, „odwdzięcza się” im wspaniale rozwijając dziecięcą wrażliwość, wyobraźnię i poczucie estetyki. To przykład doskonałego kręgu wzajemnego, pozytywnego oddziaływania.

Muzyka działa terapeutycznie, co zostało udokumentowane przez liczne badania medyczne. Muzyka zwiększa poczucie bezpieczeństwa, redukuje lęki, rozładowuje zablokowane emocje i napięcia. Usprawnia funkcje percepcyjno-motoryczne, poprawia koordynację, motywuje do aktywności poznawczej i ruchowej. Uczy koncentracji uwagi, panowania nad emocjami. Pozytywnie wpływa na uczenie się i zapamiętywanie, podnosi samoocenę.

Wspólne śpiewanie w chórze z kolei uczy współpracy. Buduje poczucie wspólnoty i odpowiedzialności. Pokazuje, że aby osiągnąć zamierzony efekt, konieczne są ćwiczenia i próby - równie fascynujące, co sam występ przed publicznością. Ten zaś sprawia, że zwłaszcza nieśmiałe dzieci nabierają pewności siebie. Zwłaszcza gdy dostaną gromkie, zasłużone brawa.

Anna Bednarska o swojej metodzie nauczania:

Moja metoda nauczania dzieci śpiewu,  opiera się na osobistych doświadczeniach jakie przekazała mi  Ute Niss - profesor śpiewu, która nauczała według tradycji śpiewu Paula Lohmana i Franziski Martienssen-Lohmann, słynnych niemieckich pedagogów  i autorów wielu podręczników o śpiewie.

Śpiewając, dzieci chętnie wzorują się na swoich piosenkarskich idolach, których emisja głosu nie jest odpowiednia do naśladowania przez dzieci. Dominuje w niej często krzyk i nadmierne, siłowe wykorzystanie głosu. Takie naśladownictwo bywa zgubne dla zupełnie odmiennego, naturalnego  głosu dziecięcego. Ciągłe śpiewanie niskich lub bardzo wysokich dźwięków, które są prowadzone z niekontrolowaną siłą, może spowodować zmiany fizjologiczne  głosu, a nieodpowiednie ćwiczenie może doprowadzić głos do ruiny. Dlatego tak ważny jest dobry wzór do naśladowania, nauczyciel-pedagog, który zna się na prowadzeniu głosów dziecięcych.

Dzieci, które od najmłodszych lat prawidłowo śpiewają, rozwijają w sobie zdolność do naturalnego, bezwysiłkowego wydobywania czystego dźwięku. Mając tego świadomość, zwracam szczególną uwagę, by dzieci nie wykorzystywały zbyt wielkiego napięcia mięśni podczas śpiewania i nie śpiewały w skali, która jest dla nich za niska.

W chórze Alla Polacca może śpiewać każde dziecko, które czerpie radość ze wspólnego śpiewania i jest gotowe rozwijać swoje umiejętności. Uczymy dzieci jak naturalnie wydobywać głos, jak panować nad stresem i tremą oraz dodajemy im odwagi do samodzielnej prezentacji. Pracujemy nad prowadzeniem oddechu, jasną, klarowną artykulacją, czystością i precyzją intonacji. Oprócz kształcenia wokalnego, uczymy dzieci współpracy w grupie, wzajemnego słuchania, koncentracji oraz dbamy o budowanie trwałych, przyjaznych relacji między chórzystami.

Anna Bednarska, Dyrygent chóru Alla Polacca