Alla Polacca - chór dziecięcy i młodzieżowy przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Zespół

Alicja Białkowska

Alicja Białkowska
Asystent dyrygenta

Alicja Białkowska jest absolwentką klasy dyrygentury chóralnej profesora Jerzego Zabłockiego na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

Podczas studiów zdobywała praktykę dyrygencką i wokalną współpracując z chórem akademickim SGPiS oraz z Chórem pod dyrekcją J. Hertera i Chórem Nauczycielskim.

Po ukończeniu studiów współpracowała jako asystent dyrygenta i korepetytor z chórami dziecięcymi: Alla Polacca przy Teatrze Wielkim oraz Cantores Minores.

W latach 1989-1995 pełniła funkcję II dyrygenta w chórze akademickim Akademii Medycznej w Warszawie, prowadziła zajęcia nauki gry na flecie prostym oraz umuzykalnienie z audycjami i orkiestrę w Szkole Muzycznej im. K. Kurpińskiego w Warszawie. W latach 1994-1999 prowadziła chóry dziecięce w Państwowej Szkole Muzycznej im. K. Szymanowskiego.

Śpiewała w chórze akademickim doangażowanym do Chóru Teatru Wielkiego i brała udział jako chórzystka w spektaklach w Teatrze Wielkim i  w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie. Śpiewała również w chórze polifonicznym „Sacri concentus” pod dyrekcją Bogdana Goli.

W latach 2002-2015 była członkiem zespołu wokalnego Sarabanda. Pełniła funkcję konsultantki merytorycznej w zeszytach: „Muzyka mistrzów”, „Wielcy kompozytorzy” wydawanych przez wydawnictwo De Agostini oraz IMP. Uczestniczyła w warsztatach dla dyrygentów chóralnych, których wykładowcami byli: Bogumiła Tarasiewicz, Marek Gandecki, Alicja Szeluga, Joanna Piech Sławecka, Vaclovas Augustinas, Ai Hooi Lim, Hakon Matti Skrede, Ewa Wilczyńska.
W latach 2010-2015była III dyrygentem w chórze akademickim SGH. Z początkiem 2015 roku ponownie podjęła współpracę z chórem Alla Polacca.

Beata Żukowska-Szaruga

Beata Żukowska-Szaruga
Asystent dyrygenta/Prowadzenie zajęć umuzykalniających z rytmiką

Beata  Żukowska-Szaruga ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w klasie dyrygowania prof. Ryszarda Zimaka. Po studiach rozpoczęła pracę w chórze dziecięco-młodzieżowym Alla Polacca prowadzonym przez Sabinę Włodarską jako korepetytor chóru. Równocześnie prowadziła chóry w Szkole Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego, później - w Szkole Muzycznej I st. nr3 im. J. Zarąbskiego, odnosząc sukcesy w konkursach i przeglądach chóralnych. Brała udział w różnorodnych projektach edukacyjnych, m.in. przygotowała chór do eksperymentalnego przedstawienia operowego "Dydona i Eneasz" H. Purcell'a w reżyserii Małgorzaty Dziewulskiej. Od 13 lat śpiewa w zespole wokalnym Sarabanda. Od 2010 r. jest II dyrygentem w chórze Szkoły Głównej Handlowej. W 2016 r. rozpoczęła stałą współpracę z chórem Alla Polacca.