Alla Polacca - chór dziecięcy i młodzieżowy przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Co daje dzieciom wspólne śpiewanie czyli dlaczego warto zapisać dziecko do chóru

Co daje dzieciom wspólne śpiewanie czyli dlaczego warto zapisać dziecko do chóru


Niedługo rozpoczęcie nowego roku szkolnego, któremu często towarzyszy pytanie na jakie zajęcia dodatkowe zapisać dziecko. Jeśli my ze swojej strony zachęcamy do zajęć chóralnych to dlatego, że korzyści z wspólnego śpiewania wykraczają daleko poza to, że dziecko nauczy się czysto śpiewać.


Badań potwierdzających wielorakie i wieloaspektowe korzyści, jakie dzieci czerpią ze śpiewania w chórze i - szerzej - z obcowania z muzyką, jest na świecie wiele. Jedno z najnowszych i najszerszej zakrojonych zostało przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku na zlecenie organizacji Chorus America. Badaniem The Chorus Impact Study zostały objęte osoby śpiewające w chórach amatorskich – zarówno dorośli, jak i dzieci.


Wniosek z badania jest następujący: dzieci śpiewające w chórze odnoszą sukcesy w nauce i są wyposażone w cenne umiejętności życiowe. W porównaniu z dziećmi nieśpiewającymi, dzieci śpiewające w chórze zdobywają wyższe stopnie i - ogólnie - radzą sobie zdecydowanie lepiej w szkole, zarówno w przedmiotach humanistyczno-artystycznych, jak i np. w matematyce. Taką zmianę zaobserwowali amerykańscy rodzice po tym, jak ich nieśpiewające dotychczas dzieci dołączyły do grupy chóralnej.


Obok poprawy szkolnych wyników, rodzice zauważyli również różnicę w stopniu opanowania tzw. umiejętności życiowych - osobistych i społecznych - przez swoje śpiewające dzieci. Regularne uczestnictwo dzieci w zajęciach chóralnych wpłynęło znacząco na polepszenie ich pamięci, samodyscyplinę i wzrost odpowiedzialności za samego siebie.


Nauczyciele i wychowawcy potwierdzili spostrzeżenia rodziców podkreślając, że śpiewanie w chórze poprawiło również takie kompetencje społeczne dzieci, jak panowanie nad emocjami i ich konstruktywne wyrażanie czy też umiejętność zaistnienia w grupie i współpracy z innymi. Dzieci śpiewające w chórze są bardziej pozytywnie nastawione do życia, chętniej angażują się w różne rodzaje działalności pozaszkolnej, w tym w zajęcia sportowe i działania na rzecz lokalnej wspólnoty.


Jeśli dziecko będzie kontynuowało śpiewanie w wieku nastoletnim i dorosłym, wpłynie to na jego postawę życiową i obywatelską. Dorośli śpiewający w chórze są świadomymi, pozytywnie zaangażowanymi obywatelami, o rozwiniętych umiejętnościach społecznych – to z kolei wniosek z części badania The Chorus Impact Study dotyczącej dorosłych chórzystów.


„Wyniki amerykańskich badań zupełnie mnie nie dziwią. Potwierdzają wyniki wcześniejszych, znanych mi badań jak i moje obserwacje z wieloletniej pracy chóralnej z dziećmi i młodzieżą.” -
zauważa Anna Bednarska, dyrygent i dyrektor artystyczna chóru Alla Polacca. - „Wiadomo, że śpiewanie w chórze to wyjątkowa możliwość pracy z głosem i nad głosem, pracy z oddechem i własnym ciałem. To owocuje większą świadomością i pewnością siebie, co jest zawsze niezwykle cenne dla ogólnego rozwoju dziecka. Ale chór to również społeczność, w której trzeba umieć się odnaleźć, zauważyć istnienie innych i poszanować ich potrzeby, a jednocześnie umieć zadbać o swoje. 


Chór to grupa zorientowana na wspólne działanie i wspólny cel, a w zwartej grupie, w której panuje klimat życzliwości, łatwiej radzić sobie z własnymi ograniczeniami i lękami. Łatwiej pokonać tremę przed wystąpieniem, łatwiej nawiązać przyjaźnie. Chórzyści podkreślają, że doświadczenie chóralne ich życiowo wzmacnia – czują się bardziej otwarci, spokojniejsi i pewniejsi siebie, mają w sobie więcej ufności i optymizmu. Śpiew daje radość – widzę to codziennie patrząc na twarze moich chórzystów. 


Mówiąc o badaniach, warto wspomnieć o tym, które w 2001 roku przeprowadzili kanadyjscy neurolodzy Blood i Zatorre. Wykazało ono, że obcowanie z muzyką generuje intensywne uczucie szczęścia, stymuluje układ nagrody, zwany też ośrodkiem przyjemności, czyli zbiór struktur mózgowych związanych z motywacją i kontrolą zachowania. W świecie nauki nie od dziś wiadomo, że śpiew niesamowicie przyczynia się do rozwoju i regeneracji mózgu.
Muzykalni ludzie uczą się szybciej, lepiej się koncentrują i zapamiętują, łatwiej też uczą się języków obcych. Moi chórzyści z łatwością przyswajają piosenki śpiewane w różnych językach, w tym tak „egzotycznych”, jak japoński, fiński czy hebrajski. Po miesiącach ćwiczeń wokalnych zauważam olbrzymie skoki rozwojowe u dzieci i młodzieży."


W lipcu br. przeprowadziliśmy anonimową ankietę wśród chórzystów Alla Polacca pytając ich o to, co wspólne śpiewanie wniosło w ich życie. Oto kilka przykładów fantastycznych odpowiedzi:

„To w chórze znalazłam swoich najlepszych przyjaciół i z nimi dzielę swoją pasję.”

„Chociaż pochodzimy z rożnych rodzin i środowisk, nasze serca są magicznie połączone przez muzykę i przez to, że jesteśmy ze sobą blisko.”

„Czuję ogromną satysfakcję z tego, że ciągle się rozwijam, że śpiewam coraz lepiej. To uczucie, którego nie jestem w stanie opisać.”

„Kiedy śpiewam, jestem szczęśliwa. Odpoczywam, odprężam się, jestem sobą, nie muszę nikogo udawać.”

„Nauczyłam się lepiej śpiewać i lepiej oddychać. To mi bardzo pomaga gdy się stresuję.”

„Uczę się słuchać innych, czuję się potrzebna bo w chórze jest nas wiele, ale każdy głos się liczy.”

„Kiedy na koncercie śpiewamy złożony utwór, nad którym długo i mozolnie pracowaliśmy, rozpiera mnie radość i duma – z siebie samej i z nas wszystkich.”

„Po prostu śpiew to moje życie…”

Zdjęcia: Grzegorz Snioch, Paweł Kosicki, Andrzej Gregorczyk.