Alla Polacca - chór dziecięcy i młodzieżowy przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej

FENOMEN WARTOŚCI CZŁOWIEKA - OCZAMI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

FENOMEN WARTOŚCI CZŁOWIEKA - OCZAMI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

FENOMEN WARTOŚCI CZŁOWIEKA

widziany Oczami Sztuki Współczesnej -
w przepięknych, klimatycznych i historycznych przestrzeniach warszawskiej REDUTY Banku Polskiego.

Zwieńczeniem wydarzenia był Koncert Chóru Alla Polacca pod dyrekcją Anny Bednarskiej. Dziewczęta zaprezentowały utwory sakralne i świeckie na chór żeński a cappella oraz z towarzyszeniem fortepianu. Przy fortepianie zasiadła Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz. 

Fotorelacja 

Fot. Wacław Klemp 

FENOMEN CZŁOWIEKA - czym jest?
To nasz II cykl narracji mówiący o najgłębszych potrzebach i wartościach ludzkich.

www.mojdom.org.pl/fenomen/

"Kiedy świat mówi do nas, że "jesteśmy coś warci", dotyka w nas jednej z najgłębszych potrzeb, ale jeśli stawia warunek "jeśli", głęboko rani w nas tę potrzebę...". Pamiętajmy o jednej z fundamentalnych i niezaprzeczalnych prawd o naszym życiu: ŻE WARTOŚĆ PO PROSTU SIĘ MA.Kogo spotkasz na FENOMENIE w tym roku?
Sześciu wspaniałych artystów wizualnych młodego pokolenia oraz zespół wyjątkowych muzyków!

*JACEK HAJNOS OP /grafika/ – z projektem „Różnica”, czyli o tym, co w życiu najważniejsze na przykładzie historii ludzi, którzy w oczach innych stracili prawie wszystko, łącznie z prawem do traktowania ich jak osobę.”Różnica” to projekt, który zachwyca zarówno najwyższą artystyczną jakością obrazów, jak i psychologicznym wymiarem pojawiających się w nim historii. Wobec tego dzieła trudno przejść obojętnie!”

*KAMILA KANSY /fotografia/ – twórczość jest dla niej częścią prostej codzienności. Jest miejscem, w które wychodzi oczekiwać w nadziei na spotkanie z Osobowym Pięknem. Fotografuje i pisze, a w zasadzie to tka opowieści, których wątki choć porozrzucane po kadrach i tytułach prac plotą wspólną narrację o dotkliwym i melancholijnym, łagodnym i prostym trwaniu w świecie.
„Kim są odbiorcy moich prac?
Chciałabym, by odbiorcy moich prac byli tymi, którzy wracając z koncertu, siedząc w wieczornym tramwaju patrzą na swoje dłonie i rozmyślają nad tajemniczym faktem, że są one w zasadzie tymi-samymi-dłońmi pianisty. Są zarazem każdorazowo własnymi, ale w zasadzie są dłońmi człowieka, a to już wiele, bo to myśl transcendentna i miłosna.”

*PAULINA KRAJEWSKA /ikony/ – Prosta, uboga forma jej obrazów wizualnie odbiega od ikon kanonicznych, ale ma w sobie najistotniejszą cechę ikony – przekaz duchowy. To modlitwa maluje prace Krajewskiej, modlitwa i pragnienie poznania tajemnic sacrum. Ten sakralny aspekt przyciąga i zatrzymuje odbiorców nie tylko przy ikonach artystki, ale przede wszystkim przy Boskiej Tajemnicy ukrytej w każdym człowieku.

*DARUSZ NOWAK /rzeźba/ – większość życia dotychczasowego spędził w Japonii i Finlandii. Jest aktywny w rożnych dziedzinach sztuk wizualnych: grafice, rysunku, ceramice, instalacjach multimedialnych. Skupia się na tworzeniu instalacji oraz rzeźb multimedialnych w kontekście technologii a relacji międzyludzkiej. Poprzez swoje prace, artysta wypowiada się na temat kondycji relacji współczesnego człowieka w dobie cybernetyzacji. Obecnie pracuje na wydziale Rzeźby w Krakowskim ASP, jako asystent w pracowni Rzeźby IV u prof. dr hab. Józefa Murzyna.

*MARLENA WĄSOWSKA /malarstwo/ – Buduje swoje prace, posługując się przedstawieniami symboliczno-metaforycznymi bez figuracji, w postaci uproszczonych form o charakterze geometrycznych znaków. Dzięki nim tworzy przestrzeń, w której zwraca się do drugiej osoby w sposób niebezpośredni i niedosłowny, dążąc do zainicjowania w nowym kształcie widzenia i rozważania treści, pojęć i wydarzeń związanych z rozwojem i ocaleniem człowieczeństwa. Inspiracje do przemyśleń i pracy twórczej odkrywa w duchowości chrześcijańskiej oraz w poruszających świadectwach ludzi, ich historiach i doświadczeniach. Wyraża niezwykłość człowieczeństwa w wymiarze transcendentnym. Przygląda się ,,człowiekowi wewnętrznemu i zewnętrznemu”, ,,staremu i nowemu”, rozważa, zadaje pytania.

*Będą też prace studenta IV roku warszawskiego ASP – HUBERTA DOLINKIEWICZA. Istotną rolę w twórczości tego młodego artysty spełnia pojęcie znaku i pisma asemicznego, jako nośników treści. W praktyce twórczej odwołuje się do szeroko pojętej tradycji sztuki chrześcijańskiej, surrealizmu i abstrakcjonizmu drugiej połowy XX wieku, choć bliski mu jest także drzeworyt japoński.

*Wydarzenie scali swoją muzyczną energią Chór ALLA POLACCA który charakteryzuje się wyjątkowym brzmieniem. Unikalne sposoby nauczania dyrektor artystycznej Anny Bednarskiej oparte są na jej rozległym wykształceniu w zakresie pracy z głosem, ciałem i oddechem. *Dr ANNA BEDNARSKA – dyrygentka, wykładowczyni i nauczycielka śpiewu. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończyła również studia na Uniwersytecie Muzycznym w Lübeck w klasie śpiewu solowego prof. Ute Niss. Poznała tam metody słynnej szkoły wokalnej Franziski Martienssen-Lohmann, opartej na technice śpiewaka i pedagoga Manuela Garcii. Metody te wykorzystuje w pracy z chórzystami, którzy dzięki nim uczą się poznawać swój głos, odkrywać dźwięk zdrowy, naturalny, a zarazem piękny i poruszający dla słuchaczy. Brzmienie chóru jest regularnie doceniane przez jury konkursów chóralnych, którzy określają je jako “czarujące”, “lśniące” i “czyste”. Chór zdobywa nagrody na polskich i międzynarodowych konkursach.
W ostatnich latach mieli okazję wykonywać tradycyjne utwory w językach takich jak japoński, hebrajski czy suahili. Rok 2022 już przyniósł chórowi wspaniały sukces: I Miejsce w kategorii Folk Music podczas Grieg International Choir Festival w Bergen (2022).