Alla Polacca

Już w maju nowy nabór do chóru!

Dyrygent / Dyrektor Artystyczny
Anna Bednarska
chor@allapolacca.pl
tel. 662 769 959