Alla Polacca - chór dziecięcy i młodzieżowy przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej

VIII Międzynarodowy Konkurs "Syberiada" - I miejsce

VIII Międzynarodowy Konkurs "Syberiada" - I miejsce

W grudniu wzięliśmy  udział w  VIII Międzynarodowym Konkursie "Syberiada" poświęconym 50-leciu Kiemierowskiego Państwowego Instytutu Kultury i 300-leciu początków uprzemysławianiu Kuzbasu.
Do zdalnego wzięcia udziału w tym konkursie zaprosiła Alla Polacca - pani Inna Szorochowa z Kiemierowa, która zachwyciła się naszym występem na konkursie Cantio Lodziensis w Łodzi.

Jury kiemierowskie, na podstawie otrzymanych materiałów audio i video, zakwalifikowało Alla Polacca do kategorii: występy wokalne - akademickie (zespoły chóralne, chóry) i teatr muzyczny. Przyznano nam pierwsze miejsce. W całym konkursie było aż 12 kategorii, a zespołów i solistów biorących udział - kilkuset. Przed nami zmierzenie się z zaproszeniem do dalekiego Kiemierowa...(leżącego na południu Zachodniej Syberii).