Alla Polacca - chór dziecięcy i młodzieżowy przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Dołącz do chóru Alla Polacca - nabór 2020/2021

Dołącz do chóru Alla Polacca - nabór 2020/2021

Jak co roku zapraszamy młodzież, dzieci i maluchy (od lat 5) do wzięcia udziału w przesłuchaniach do chóru Alla Polacca. Zapraszamy wszystkie rozśpiewane dzieci i młodzież na muzyczną przygodę, na którą złożą się wspólne próby i możliwość udziału w projektach i koncertach chóru na prawdziwej scenie.

W tych szczególnych warunkach spowodowanych sytuacją epidemiczną zgłosić można się na dwa sposoby:


1) Przesyłając nagranie audio/audio-video dowolnej piosenki na adres chóru: chor@allapolacca.pl 
W mailu prosimy również o podanie daty urodzenia dziecka oraz dotychczasowe aktywności muzyczne.


2) Zgłoszenie na przesłuchanie przez naszych pedagogów. W mailu ze zgłoszeniem wysłanym na adres: chor@allapolacca.pl prosimy przesłać datę urodzenia dziecka oraz dotychczasowe aktywności muzyczne.

Śledzimy rozwój sytuacji oraz przede wszystkim decyzje dotyczące powrotu dzieci do szkół, tak aby zapewnić wszystkim bezpieczne warunki. Przesłuchania jak zawsze planujemy w pierwszym tygodniu września, wszystkim zainteresowanym osobom termin i miejsce podamy 31 sierpnia.